1-    محمد جمالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (دبیر علمی کنفرانس)

2-    مصطفی ذوالفقارطلب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3-    محمود واعظی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4-    عابدین مؤمنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

5-    مجتبی زروانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

6-    عبدالهادی فقهی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

7-    محمدرضا رضوان طلب عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

8-    محمود شیخ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

9-    سعید نظری توکلی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

10-   عباس یزدانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

11-   عادل ضیائی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

12-   جلال جلالی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

13-   عبدالرسول کشفی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

14-   محسن معصومی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

15-   صباح محمد نجیب برزنجی استاد تمام دانشگاه سلیمانیه عراق

16-   السعید رحمانی رئیس دانشکده الهیات الجزائر

17-   احمدحسین محمدابراهیم رئیس دانشکده دعوت اسلامی جامعه الازهر مصر

18-   صلاح عبدالسمیع عبدالرزاق الصادق عضو هیئت علمی دانشگاه حلوان مصر

19-   سلمان حسینی الندوی عضو هیئت علمی دانشگاه سید احمد لکنهو هند

20-   حسام‌الدین خلعتبری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

21-   ناصرقلی سارلی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

22-   احمد مبلغی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

23-   سید عباس صالحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

24-   فرزاد پارسا عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

25-   سهیلا رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

26-   وریا حفیدی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

27-   احمد فلاحی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

28-   محمود ویسی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

29-   مهدی رهبر عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

30-   افتخار دانشپور عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

31-   شکیبا امیرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

32-   عثمان یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

33-   مرتضی قاسمی حامد عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

34-   سید نوید نقشبندی، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

35-   شکیبا امیرخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی